tr?id=188631522951043&ev=PageView&noscript=1 少年儿童保险

少年儿童保险

利益概要

若托儿中心因手足口症而关闭,每日可获得现金补偿。

若托儿中心因手足口症而关闭,每日可获得现金补偿。

若托儿中心因手足口症而关闭,每日可获得现金补偿。

若托儿中心因手足口症而关闭,每日可获得现金补偿。

高达20%的无赔款折扣。

高达20%的无赔款折扣。

24/7全球范围舒心保险保障。

24/7全球范围舒心保险保障。

保障至新加坡存款保险公司 (SDIC)规定限值。

联系我们

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input

Invalid Input